Skolverkets mål och betygskriterier

Kursplan för HI1201 – Historia A, 100 poäng
Ämne: Historia

Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

Kriterier för betyget Väl godkänt

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Här kan du läsa Skolverkets mål och betygskriterier på Skolverkets hemsida:  http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%2520-%2520Historia%2520A

Leave a Comment

Hoppa till verktygsfältet