Filmen Titanic från 1997 speglar både början av 1900-talet och vår tid

TitanicAlltsedan 1920-talet har Titanics undergång den 14 april 1912 varit föremål för filmatiseringar. I så gott som alla av dessa är skildringen av fartygets dramatiska och utdragna undergång kompletterad av berättelser om romanser som spirar under de första dagarnas seglats och når sin kulmen i och med fartygskatastrofen. Detta koncept utmärker även James Camerons version från 1997, som är en av de mest inkomstbringade filmerna i filmhistorien.

Historiemedvetande och lite källkritik…

Redan i inledningssekvensen slår Cameron och hans filmteam en brygga mellan nu och då. Berätta hur de gör detta rent berättartekniskt!

Även vad gäller filmens innehåll finns det ett samband mellan nu och då. Klass- och genusfrågor var aktuella 1912, när filmen gjordes 1997 och de är aktuella än idag, när vi ser filmen 2012. Ge några exempel på hur Cameron tar upp orättvisor mellan olika samhällsklasser (överklass, medelklass, underklass) och ojämlikhet mellan män och kvinnor! Känns frågorna fortfarande aktuella och viktiga? Varför? Hur påverkar detta vårt intresse av att se filmen?

Å ena sidan är vi historia. Det vi har varit med om och det vi har gjort tillhör det förflutna; historien. Å andra sidan gör vi historia. Vad vi väljer att göra och inte göra påverkar hur framtiden kommer att se ut.

När vi sedan ska beskriva historien kan vi inte låta bli att färgas av vår egen samtid, våra intressen och erfarenheter. Vi utgår från nuet när vi blickar tillbaka och det blir därför den egna tidens frågor som står i fokus när vi försöker skildra det som varit. Försök att beskriva filmen Titanic utifrån dessa resonemang!

När den åldrande Rose visas en datoranimerad sekvens där fartygets undergång beskrivs i tekniska termer, så säger hon att ”det var annorlunda att själv uppleva katastrofen”. Vi får därefter följa hennes personliga berättelse av vad som hände. Samma historia kan berättas på flera olika sätt. Hur skiljer sig historien i läroböcker och annan saklitteratur från historia på film? Vilka fördelar och vilka nackdelar har de olika medierna?

Stöwer TitanicFilmen Titanic är ett exempel av många på att filmpubliken inte främst ser en spelfilm för att lära sig historia. De flesta som valt att se filmen har säkert känt till de stora dragen i historien redan innan. De visste t ex att fartyget skulle gå under. Vilka skäl tror du istället de har haft till att se filmen? Tror du att filmen ändå påverkar deras syn på det förflutna? Ge exempel på hur filmen skulle kunna göra det!

Kärlek och kvinnlig frigörelse…

Jämför kärleksparet i filmen med andra kända kärlekspar från litteraturen! Ta t ex fasta på temat ”förbjuden kärlek” eller ”kvinnan av klass och mannen av folket”…

Förutom kärlekshistorien handlar filmen också om en ung kvinnas frigörelse. I flera scener får man på olika sätt se hur både fästmannen och modern försöker begränsa Roses rörelsefrihet och hennes närmande till Jack. Ge exempel på detta! Varför är det så viktigt för Roses mor att Rose gifter sig med ”den rätte”? Vem är ”den rätte” enligt Roses mor? Varför då? Tror du att det hade varit möjligt för en riktig ”Rose” att frigöra sig från sin klass år 1912? Hur är det idag? Vilka förutsättningar har unga kvinnor att ta plats idag? Hur är samspelet mellan män och kvinnor i västvärlden idag? Hur är det i övriga delar av världen? Vad skulle kunna bli bättre?

Vad fanns det för motiv till att vid Titanics undergång låta kvinnor och barn gå först i livbåtarna? I USA protesterade feminister som menade att ”votes for women” var viktigare än ”boats for women”. Vad menade de med detta yttrande?

Kan en kvinna i västvärlden i början av 1900-talet både bejaka kärleken till en man och sin självständighet? Ta gärna reda på mer om kvinnans situation i början av 1900-talet!

Framstegstro, men en ny tid nalkas…

RMS Titanic Deck LayoutNär Titanic byggdes var tidsandan sådan att man bejakade all ny teknik utan att man tänkte på de möjliga riskerna. Många trodde att Titanic, som då var världens största fartyg, var osänkbar och därför brydde man sig inte om att ha tillräckligt många livbåtar. (Eftersom det dessutom dröjde flera timmar innan andra skepp hann till olycksplatsen överlevde endast 705 av de 2 200 passagerarna och besättningsmännen.) Finns det exempel på liknande optimism idag? Tycker du att vi tar stora risker när det gäller den tekniska utvecklingen? Utveckla gärna ditt svar!

Tidigt i filmen får vi se hur olika föremål packas upp i Roses hytt.  Då kommenterar Cal Roses samling av tavlor:

Cal Hockley: – God, not those finger paintings again. They surtainly were a waste of money.

Rose: – The difference between Cal’s taste in art and mine is that I have some. They’re fascinating. It’s like being inside a dream or something. There’s truth but no logic.

Känner du igen någon tavla? Scenen bygger på att vi i publiken vet vem konstnären är och att han blev en modernismens ledande företrädare. Vad vill Cameron få sagt med denna scen? Hur vill han att vi ska uppleva Rose respektive hennes fästman Cal? Vem av dem kommer att klara sig bäst i livet (”i den nya tiden”) tror du?

Klasskillnader…

Titanic LageFrån vilket land avgår Titanic och till vilket land skulle hon anlända? Från vilka länder kommer de som reser i första respektive tredje klass?

I ett flertal scener visas vad som utmärker överklass kontra underklass. Vilka är de utmärkande dragen vid middagarna i första klass? Hur fungerar det sociala spelet? Jämför med dina egna erfarenheter av skvaller, status, rangordning, ekonomisk makt, relationen mellan kvinnor och män, etc!

I första klass är Rose en av de få som vågar utmana den gängse bilden av klassuppdelningar, könsroller och framstegstänkande. Även Jack är en klassöverskridare. Ge exempel på några sätt som de bryter mot klasskonventionerna! Utgå t ex från scenen då Jack blir inbjuden till att dinera i första klass och scenen då Rose följer med Jack till tredje klassens samlingslokal.

En annan intressant klassresenär är Molly Brown. Varför är inte hon accepterad fullt ut av de andra passagerarna i första klass? När fartyget håller på att gå under utmärker hon sig genom att hon vill att man ska ro tillbaka de halvtomma livbåtarna till olycksplatsen för att kunna rädda fler människor. Tror ni att man gjorde det? Varför/varför inte? Tycker ni att Cameron skildrar Molly Brown som mer sympatisk än de övriga förstaklassresenärerna? Tror ni att klassresenärer är bättre människor än andra? Varför/varför inte?

Diskutera med dina kurskamrater och skriv ner vad ni kommer fram till här på bloggen.

1 Comment

 1. Emely Hannah Ebba Said,

  maj 22, 2012@ 10:41      

  Ge några exempel på hur Cameron tar upp orättvisor mellan olika samhällsklasser (överklass, medelklass, underklass) och ojämlikhet mellan män och kvinnor!
  Rose får inte bestämma själv vad hon t.ex. skall äta eller att hon inte får röka. Hon tycker inte detta är okej. Och andra sidan så är det kvinnor och barn som har företräde när det gäller att hoppa i livbåtarna. De i tredje klass har ett speciellt däck som de inte får lämna. De underklassade måste även undersökas innan de hoppar på båten så att de inte har löss. Överklassens hundar rastades på de lägre ställda däck. Det var även orättvist när det gällde hyttarna på båten. Jack och de andra på hans däck bor fyra stycken i en väldigt liten hytt. Rose bor ensam i ett enormt rum.

  Känns frågorna fortfarande aktuella och viktiga? Varför? Hur påverkar detta vårt intresse av att se filmen?
  Dessa frågorna känna väldigt viktiga och aktuella. Dessa frågorna känns viktiga eftersom de fortfarande är aktuella idag, då det fortfarande finns stora klasskillnaden. Det påverkar vårt intresse eftersom det fortfarande finns orättvisa mellan olika klasser. Man tycker det är intressant hur man ser hur de olika klasserna har det. Folket tycker även det är intressant att se hur det var förr och sedan jämföra det med nutid.

  Hur skiljer sig historien i läroböcker och annan saklitteratur från historia på film?
  Det är jättestor skillnad att se Titanic på film till skillnad från att läsa det i en lärobok. Att läsa i en bok att 1500dog är inget man reagerar på, men när man ser på film vilken panik personerna hade och hur enormt många personer det var påverkas man på ett helt annat sätt. Det är samma sak när man läser hur stor båten var. I en lärobok förstår man inte hur stor båten verkligen var. På filmen såg man en segelbåt bredvid fartyget och då insåg man hur enormt skeppet var. Alltså genom att läsa om händelsen i en bok berör inte oss lika mycket som när vi ser det på film.

  Vilka fördelar och vilka nackdelar har de olika medierna?
  Fördelar med film – Man får bättre inblick hur det var, hur stort allt var, hur många som dog, hur de hade det på båten, hur de levde, man lär ”känna” karaktärer.
  Nackdelar med film – Det kan vara väldigt överdrivet, man ser endast historien ur Rose perspektiv, mycket kan vara påhittat för att det ska vara mer ”fylligt”.
  Fördelar med lärobok – Här står endast den viktigaste faktan, här är även säkrare källor, det är mer övergripande med läroböcker.
  Nackdelar med lärobok – Man får ingen bra inblick i händelsen, man kan inte fördjupa sig lika mycket i ämnet, det står oftast från en viss sida i läroböckerna.

  Vilka skäl tror du istället de har haft till att se filmen? Tror du att filmen ändå påverkar deras syn på det förflutna?
  Man ser filmen eftersom det är en väldigt känd film och många känner till skeppet Titanic. Det är en väldigt stor händelse. Filmen är både en action och kärleksfilm så den passar både män och kvinnor. Filmen påverkar deras syn på det förflutna, man ser tex. klassskillnaden och beteendet hos både män och kvinnor har förändrats. Via Titanic ändrades personers kunskap om tekniken.

  Förutom kärlekshistorien handlar filmen också om en ung kvinnas frigörelse. I flera scener får man på olika sätt se hur både fästmannen och modern försöker begränsa Roses rörelsefrihet och hennes närmande till Jack. Ge exempel på detta!
  För att få tag på Jack måste Rose smyga dit så att ingen ser henne. Även Jack måste vara ”osynlig” för att få tag på Rose. Rose mamma visar väldigt tydligt att hon inte tycker om Jack. Som t.ex. när hon knyter Rose korsett tycker hon att Rose är självisk som inte bryr sig om deras ekonomiska ställning. När Rose och Jack står och spottar över däck blir hennes mamma väldigt sur. Vid middagen frågar Rose mamma vart Jack bor och vad han jobbar med, Jack svarar på ett vänligt och trevligt sätt och får sin hemlöshet att låta inbjudande. Detta reagerar Cal snabbt på och förklarar för de andra att Jack reser med dem i tredjeklass.

  Varför är det så viktigt för Roses mor att Rose gifter sig med ”den rätte”? Vem är ”den rätte” enligt Roses mor? Varför då?
  Det är viktigt för Rose mor att hon gifter sig rik. Det är det rätta då familjens ekonomi inte är bra. Pappan har lämnat dem med stora skulder och det enda som håller dem ”flytande” är deras efternamn. ”Den rätte” för Rose är Cal då han ska få ärva mycket pengar.

  Tror du att det hade varit möjligt för en riktig ”Rose” att frigöra sig från sin klass år 1912? Hur är det idag?
  Det hade förmodligen svårare om hon inte hade träffat Jack. Det var han som var den drivande till hennes stora dröm. Hon hade nog inte vågat frigöra sig på samma sätt om hon hade varit ensam. I Europa är det lättare att frigöra sig men andra världsdelar som Afrika och Asien är det nog svårare. Det beror helt på vilka omständigheter man lever med. Har du kontakter du kan använda dig av är det nog lättare.

  Vilka förutsättningar har unga kvinnor att ta plats idag? Hur är samspelet mellan män och kvinnor i västvärlden idag? Hur är det i övriga delar av världen? Vad skulle kunna bli bättre?
  I västvärlden har kvinnor mer rätt att ta plats. Vi kan välja fritt vad vi vill göra och hur vi ska gå till väga. I övriga delar av världen är det annorlunda. Vissa kvinnor får inte rösta, cykla och köra bil som t.ex. Många män i från västvärlden åker till Asien för att ”köpa en fru”, detta menas med att de tar hem kvinnorna som har blivit uppfostrade med att sköta hemmet. Det misstolkas ofta då det finns par som träffas ”normalt” och blir kära. De tar kanske fortfarande med sig sin fru hem till västvärlden men ger dem chanser att gå i skolan, ta körkort och jobba. De par som gör på detta viset gör det bättre. Männen ger sin fru en chans att komma någonstans i livet då chanserna för det i Asien är väldigt små.

  Vad fanns det för motiv till att vid Titanics undergång låta kvinnor och barn gå först i livbåtarna?
  För kvinnorna och barnen anses inte vara lika starka som männen. De har inte lika lätt för att överleva. Det är även en fin gest att låta kvinnorna gå före männen. För att det inte skulle bli kaos vid livbåtarna var det lättare att dela upp.

  I USA protesterade feminister som menade att ”votes for women” var viktigare än ”boats for women”. Vad menade de med detta yttrande?
  Kvinnorna fick inte ha rösträtt men de fick gå ombord först på båtarna och de tyckte att detta var konstigt.

  Finns det exempel på liknande optimism idag? Tycker du att vi tar stora risker när det gäller den tekniska utvecklingen? Utveckla gärna ditt svar!
  Vad det gäller tekniken så är vi lite säkrare på det idag. Fordon ser vi till så att där finns större säkerhet. Idag litar vi dock lite för mycket på att tekniken fungerar. Som t.ex. vad det gäller kärnkraft. Man vet riskerna om det skulle hända något med kärnkraftverket. Dock överväger de positiva effekterna av kärnkraft. Det är därför de inte plockas bort. Kärnkraftverken ger oss mycket energi och påverkar inte så mycket på vår miljö. Idag är man förberedd på att det alltid kan hända något. Dock har man för dålig kunskap om vad man skall göra när det väl händer, hur man skall hantera det.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet