Första världskriget

Plocka ut vad du tycker är viktigt och intressant att veta om första världskriget! Lägg det som en kommentar till detta inlägg.

Börja med att läsa i boken s 52-62.

Dra nytta av frågor i stil med: När, Var, Vad, Hur, Varför och Vad ledde det till?

När det gäller orsaker brukar man alltid prata om några mer bakomliggande orsaker och några mer utlösande. Det är ett bra sätt att dela upp orsakerna på.

På motsvarande sätt kan man tänka kring följderna: vilka var de omedelbara konsekvenserna och vad kan det har fått för följder på lite längre sikt?

 

4 Comments

 1. hannah Said,

  maj 8, 2012@ 10:38      

  Det österrikiska tronföljarparet var på besök i Sarajevo. Den 28 juni 1914 blev de mördade av den serbiske studenten Gavrilo Princip. Detta kallas för mordet i Sarajevo och var en av anledningarna till första världskrigets utbrott.

  Vid denna tid kämpade man om kolonier och den snabba utvecklingen.Industrisamhället skapade också tidningar med stora upplagor. tidningarna bidrog till att skapa en stark nationalism bland människorna vilket inte gjorde saken bättre. Europas stater rustade sig inför det väntade kriget. Man var inte rädd för krig eftersom det inte hade varit något storkrig sedan Napoleons dagar.

  Under 1800-talets slut började länder bilda allianser med varandra. Tyskland, Österrike och Italien slöt trippelalliansen tillsammans och lovade att hjälpa varandra vid krig. Ryssland och Frankrike slöt också ett förbund där Frankrike lät Ryssland använda sig av den franska järnvägsbyggden om Ryssland stötade Frankrike mot ärkefienden Tyskland. Trippelententen slöts även mellan Ryssland, Frankrike och Storbritannien.

  Vid den österrikiska trönföljaren Frans Ferdinand mord valde Tyskland att hjälpa Österrike. 1914 förklarades krig mellan Österrike och Serbien. Tyskland stöttade Österrike och Serbien blev stöttade av Ryssland. Detta ledde till krig mellan Tyskland och Ryssland.

  Storbritannien rustade upp sig till krig. Frankrike gick emot Tyskland och detta ledde självklart till krig mellan de två länderna.

  Eftersom Frankrike och Storbrutannien var allierade så förklarade Storbritannien krig mot Tyskland för att hjälpa Frankrike.

  1915 bytte Italien till Trippelententen där de blev lovade mer mark av Österrike.

  1915 hade en tysk ubåt sänkt den brittiska passagerarångaren Lusitaniamed 1200 passagerare.

  År 1917 förklarade USA krig mot Tyskland. Tyskarna blev förvånade då de trodde att de skulle ha besegrat fienderna innan den amerikanska truppen hade nått Europa. Britterna omringade Tyskland till sjöss så att de inte kunde få tag på råvaror. Detta ledde till livsmedelsbrist och hungersnöd och i slutet av kriget bestod de tyskafolkets mat av huvudsakligen kålrötter.

  1918 slöt Ryssland fred med Tyskland. Då hade Finland, Estland, Lettland och Liyauen brytit sig loss från Ryssland.

  Fredsförhandlingarna började i Paris år 1919 i januari. 30 olika länder var representerade men det handlade främst om de fyra segrarmakterna USA, Storbritannien, Frankrike och Italien. USAs president Woodrow Wilson föreslog att bilda FN för att förhindra framtida krig. Tyskland och Österrike förlorade mycket mark och Osmanska riket förlorade även stora landsområden.

  Versaillesfreden var en fred som slöts på femårsdagen av attentatet i Sarajevo. Freden tecknades den 28 juni 1919 av Tyskland. Platsen som freden tecknades på var slottet Versailles som ligger utanför Paris. Om Tyskland inte skrev på hotade de allierade med att invadera Tyskland.

  Så slutade första världskriget och efterkrigstiden kunde börja.

  • cwasteson Said,

   maj 28, 2012@ 09:00      

   mellankrigstiden
   tyvärr kommer det ju strax ännu ett krig …

 2. Emely Said,

  maj 8, 2012@ 10:38      

  FÖRSTA VÄRLDSKRIGET.

  Österrikes kronprins Frans Ferdinand och hans hustru besökte Sarajevo. Där blev de mördade av serben Gavrilo Princip. Detta kallas skottet i Sarajevo och det var år 1914. Detta ledde till att Österrike startade krig mot Serbien. Detta var en av anledningarna till första världskrigets start.

  Första världskrigets orsaker är också kampen om kolonier och den snabba industrialiseringen. Staterna började tävla om olika kolonier och om vem som hade störst makt. Tidningarna bidrog till att skapa en stark nationalism bland människorna, ledde inte till fredligare utveckling. Stater i Europa rustade upp och väntade på krig.

  Två allianser bildades mot slutet av 1800-talet. Tyskland-Österrike-Italien-trippelaliansen. Ryssland-Frankrike slöt förbund. De kände sig hotade av Tyskland. Då bildades trippelenheten Ryssland-Frankrike-Storbritannien.

  Vid mordet av Frans Ferdinand. Tyskland valde att hjälpa Österrike. 1914 förklarades krig mellan Österrike och Serbien. Österrike blev stöttat av Tyskland och Serbien av Ryssland. Detta ledde till krig mellan Tyskland och Ryssland.

  Storbritannien rustade upp sig. Frankrike gick emot Tyskland och detta ledde till krig mellan Tyskland och Frankrike.

  Eftersom Frankrike och Storbritannien var allierade så förklarade Storbritannien krig mot Tyskland för att hjälpa Frankrike.

  År 1915 bytte Italien sida till trippelenheten där de blev lovade mer mark av Österrike.

  1915 hade en tysk ubåt sänkt den brittiska passagerarångaren Lusitania. Detta ledde till krig år1917 förklarade USA krig mot Tyskland. Tyskarna blev förvånade då de trodde att de skulle ha besegrat fienderna innan den amerikanska truppen hade nått Europa. Britterna omringade Tyskland till sjöss så att de inte kunde få råvaror. Detta ledde till livsmedelsbrist och hungersnöd. Väldigt många tyskar dog pga. svält.

  1918 slöt Ryssland fred med Tyskland. Då hade Finland, Estland, Lettland och Litauen brutit sig loss från Ryssland.

  Fredsförhandlingarna började i Paris 1919. Där 30 olika länder var representerade. Men det handlade framför allt om USA, Storbritannien, Frankrike och Italien. USAs president Wilson föreslog en internationell organisation. FN bildades för att förhindra krig i framtiden. Tyskland och Österrike förlorade mycket markoch Osmanska riket förlorade även stora landområden.

  Versaillesfreden var en fred som slöts på femårsdagen av attentatet i Sarajevo. Freden tecknades den 28 juni 1919 av Tyskland. Freden tecknades på slottet Versailles som ligger utanför Paris. Om Tyskland inte skrev på hotade det allierade med att invadera Tyskland.

  Så slutade första världskriget och efterkriget kunde börja.

 3. ebba Said,

  maj 8, 2012@ 10:42      

  Orsaken till Första världskriget är ”Skottet i Sarajevo”. Den 28 juli 1914 blev den österrikiaska kronprinsen Frans Ferdinand och hans fru skjutna av den serbiske Garvilo Princip när de var på besök i Sarajevo. Det var denna händelse som utlöste kriget mellan Serbien och Österrike men det fanns även flera orsaker till kriget. De bråkade en hel del om kolonier, vem som hade flest och störst och det blev som en tävling om vem som var mäktigast.

  Det bildades två allianser: Trippelalliansen som bestod av Österrike, Tyskland och Italien och Trippelententen där Frankrike, Ryssland och Storbritanien var med.

  Österrike anklagade Serbiens regering för att ligga bakom mordet och 1914 förklarade Österrike krig mot Serbien. Österrike var allierat med Tyskland och Serbien med Ryssland vilket ledde till att Tyskland förklarade krig mot Ryssland. Bara två dagar efter att Tyskland förklarat krig mot Ryssland förklarade de nu krig mot Frankrike. Eftersom Frankrike och Storbritanien var allierade så förklarade Storbirtanien krig mot Tyskland dagen efter.

  1915 bytte Italien som från början tillhört Trippelalliansen sida och gick över till Trippelenteten då de blev lovade delar av österrike.

  Britterna och Tyskland krigade fortfarande, nu till sjöss med ubåtar. Tyskarna sänkte den brittiska passagerarfartyget Lusitiana med 1200 passagerare.
  1917 förklarade USA krig mot Tyskland. Detta hade Tyskland räknat med men de trodde att de skulle gått bättre med de europeiska fienderna. Istället lyckades britterna omringa Tyskland till sjöss vilket ledde till att de inte fick livsmedel och råvaror. Detta orsakade svält och ungefär 800 000 dog av svält och sjukdom i Tyskland.

  1918 slöt Ryssland fred med Tyskland. Då hade Finland, Estland, Lettland och Litauen förklarat sig självständiga från Ryssland.

  I Paris 1919 började fredsförhandlingarna där över 30 olika länder var representerade men det handlade framförallt om de fyra segrarmakterna USA, Storbritanien, Frankrike och Italien. USAs president Woodrow Wilson föreslog att bilda FN för att för att förhindra framtida krig. Tyskland, Österrike och Osmanska riket förlorade stora landområdet och även i mellanöstern förlorade de mark till Frankrike och Storbritanien. Den 28 juni 1919 skrev Tykland under fredsavtalen, detta är känt som Versillafreden. Här slutar Första världskriget och efterkrigstiden tar sin början.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet