Världen börjar demokratiseras

Sammanfatta det viktigaste i texten om hur världen blir allt mer demokratisk s 49-51. Tips: dra nytta av frågorna och bilderna på avsnittet. När man ska diskutera eller illustrera ett tema så väljer man ju ut några av de saker som man tycker är viktigast.

 

3 Comments

 1. Hannah Said,

  april 23, 2012@ 10:43      

  under 1800-talet började demokratifrågor diskuteras av allt fler människor. Men började ifrågasätta slaveri och slavhandeln. Under 1800-talets mitt avskaffades slaveriet i USA. När slaveriet hade avskaffats blev arbetsfrågan allt mer viktiga. vad skulle industriarbetarna göra och ska de få en utbildning? Om de inte fick sin utbildning kanske de gjorde revolution. Det var denna fråga som startade folkskolan i mitten av 1800-talet som såg till att både flickor och pojkar gick i skolan.

  Vid slutet av 1800-talet var arbetarna inte nöjda med att få en eller två smulor av de rika. De kämpade även för bra arbetsförhållande och rösträtt. Det var ju klart att arbetarna också skulle få vara med och bestämma om hur landet skulle styras. Detta ledde till allmän rösträtt för de män som betalade skatt och detta infördes i flera länder under 1900-talets början.

  Under 1800-talets sekelskift tog kvinnorörelsen fart. En kvinna vid namnet Mary Wollostonecraft bodde i London. Hon gav ut en bok som hette försvaret av kvinnornas rättigheter. Hon krävde respekt för kvinnornas rättigheter och rättvisan för hälften av mänskligheten. Kvinnorörelsen tog fart i både Europa och Nordamerikan. Kvinnor skulle bli mer jämställda vid bland annat arv, äktenskapslagstiftning och rösträtt. Det var först som änka man blev myndig och kunde bestämma över ekonomi och bostadsort. Om man var gift var det mannen som bestämde över ekonomi, bostadsort och om kvinnan skulle få arbeta. Skilsmässa var högst ovanligt och kvinnan fick inte ta med sig barnen då hon var juridiskt och ekonomiskt omyndig. i början var det medeklasskvinnor som var med men vid början av 1900-talet hade även arbetarkvinnorna börjat organisera sig i föreningar. Finland var de första landet som år 1906 där kvinnorna fick både rösträtt och bli invalda i riksdagen.

 2. Emely Said,

  april 23, 2012@ 10:43      

  Under 1800-talet började demokratifrågorna diskuteras av flera människor. Det diskuterades mycket om slaveriet och slavhandeln.
  Vid mitten av 1800-talet avskaffades slaveriet i USA. När slaveriet avskaffades blev arbetarfrågor allt mer viktiga. Vad skulle man göra med industriarbetarna, skulle de få utbildning? Utan utbildning var det stor risk att de gjorde revolution. Detta ledde till frågan om folkskolan. I mitten av 1800-talet blev det obligatoriskt för både flickor och pojkar att gå i skolan i Sverige.

  Arbetarna var inte nöjda över vad de fick för att arbeta. De kämpade för att få bra arbetsförhållande och att få rösträtt. Detta ledde till något bra för männen. År 1900 fick de allmän rösträtt (de män som betalade skatt). Detta infördes i många länder som t.ex. Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

  Under 1800-talet tog kvinnorörelsen fart i Europa och Nordamerikan. En kvinna från London som hette Marry Wollstonecraft gav ut en bok år 1792 som handlade om försvaret av kvinnornas rättigheter. Hon var väldigt engagerad när det gällde kvinnornas rättvisa och rättigheter hon ville att detta skulle gå igenom.
  Lagstiftningen ändrades så att kvinnorna skulle bli jämställda när det gällde t.ex. arv, äktenskapslagstiftning och rösträtt.
  Det var först som änka en kvinna blev myndig och kunde ta hand om ekonomi och bostadsort. Den ogifta kvinnan hade en förmyndare som var pappan eller en annan släkting. Om kvinnan gifte sig hamnade hon under mannens förmyndarskap (mannen bestämde t.ex. över ekonomi och bostadsort). Vid skilsmässa fick ej kvinnorna ta barnen med sig eftersom hon var juridisk och ekonomiskt omyndig.

  Till en början var det medeklasskvinnor som var med men vid början av 1900-talet hade även arbetarkvinnorna börjat organisera sig i föreningar. Finland var de första landet som år 1906 där kvinnorna fick både rösträtt och kunde bli invalda i riksdagen.

 3. ebba Said,

  april 23, 2012@ 10:43      

  Under 1800-talet började demokrati bli allt vanligare. Slavhandeln avskaffades i USA och ifrågasattes också på många andra ställen. Även livegenskapen i Ryssland avskaffades ungefär samtidigt. Livegna bönder kunde inte säljas eller köpas men de hade heller inte rätt att flytta ifrån sin gård om de så skulle vilja.

  Men industriarbetarna var fortfarande missnöjda. När industrialismen tog fart blev arbetarna i samhället allt fler. De krävde högre löner, bättre arbetsförhållande och även rösträtt. För att undvika uppror beslutades det att arbetarna skulle få utbildning. Vid början av 1900-talet infördes även rösträtt för arbetare i flera länder bl.a. Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

  Det var inte bara arbetrna som var missnöjda, även kvinnorna tyckte att det skulle vara mer jämställt i samhället. De krävde rösträtt, lika rättigheter när det gällde arv och de ville även vara myndiga utan att vara änka. Som det såg ut nu så kunde en kvinna bara bli myndig om hennes man hade dött. Innan dess var det mannen som bestämde över henne och innan hon var gift så var det hennes far som bestämde. År 1906 inskaffade Finland, det första landet, rösträtt för kvinnor och även rätt att bli invalnda i riksdagen.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet