Industrialismen

 1. Vilka nya energikällor kom på 1700- och 1800-talen?
 2. Vilka två belysningsrevolutioner nämner boken? Vilka följder fick de?
 3. Vilken var Henry Fords affärsidé och vad menas med ”hire and fire jobs”?
 4. Vilka följder fick den industriella revolutionen? På vilka sätt gjorde den att det blev bättre? På vilka sätt gjorde den att det blev sämre?

3 Comments

 1. ebba Said,

  april 17, 2012@ 10:38      

  1. Olja, fotogen & elektricitet (början av 1900 talet).
  2. Glödlampan & fotogenlampa. Det var en stor fördel för fabrikerna då det nu blev möjligt att jobba på natten. Skiftarbete började.
  3. Affärsiden var att tillverka många bilar på kort tid. Hire & fire – arbetet skulle gå så snabbt som möjligt, arbetarna anställdes för en dag i sänder. Dom som inte klarade av jobbet fick sparken.
  4. Städerna blev större, det byggdes mer järnvägar vilket gjorde det möjligt att färdas längre och snabbare. Fler fick jobb och utvecklingen tog fart. Det blev väldigt mycket utsläpp från fabriker och bilar, vilket var väldigt dåligt för miljön. Många skadade på fabriksjobben då de inte hade rätt skyddsutrustning.

 2. Hannah Said,

  april 17, 2012@ 10:38      

  1. Vilka nya energikällor kom på 1700- och 1800-talen?
  Olja, fotogen och elektricitet.

  2. Vilka två belysningsrevolutioner nämner boken? Vilka följder fick de?
  Fotogenlampan och glödlampan. Det lös upp. Lös upp fabrikslokaler och därmed började skiftarbete. Man kunde jobba både natt och dag.

  3. Vilken var Henry Fords affärsidé och vad menas med ”hire and fire jobs”?
  Hire and fire jobs menadesmed att de anställda skulle jobba i rätt arbetstakt, hann man inte med fick man sparken. Deras arbete gick snabbt då de hade bilarna på löpande band och sedan jobbade man utifrån bilen.

  4. Vilka följder fick den industriella revolutionen? På vilka sätt gjorde den att det blev bättre? På vilka sätt gjorde den att det blev sämre?
  Städerna blev större industristäder och spår- och järnvägar byggdes för att göra de möjligt för industriarbetarna att ta sig till jobbet. Många fick jobb och utvecklingen tog fart. Av de stora industrierna kom mycket utsläpp, detta påverkade miljön mycket och idag är ett stort bevis på hur de har skräpat ner i luften. Det var väldigt många som blev skadade när de jobbade på fabrikerna. Man tillverkade många tunga saker och maskinerna som fanns på fabrikerna var inte speciellt säkra. Om någon fastnade med armen stoppades inte maskinen utan fortsatte tills det var något som satte stopp.

 3. Emely Said,

  april 17, 2012@ 10:39      

  1. Vilka nya energikällor kom på 1700- och 1800-talen?
  Olja, Fotogen och elektricitet (början av 1900talet).

  2. Vilka två belysningsrevolutioner nämner boken? Vilka följder fick de?
  Glödlampan och Fotogenlampan. Det lös upp både natt och dag i fabrikslokalerna detta gjorde att man kunde börja arbeta i skift.

  3. Vilken var Henry Fords affärsidé och vad menas med ”hire and fire jobs”?
  Affärsidén var att tillverka många bilar på kort tid.
  Hire och fire jobs menades med att de anställda skulle jobba i rätt arbetstakt, allt skulle gå snabbt. De som inte klarade av att arbeta i snabb takt fick sparken. Deras arbete gick snabbt då de hade bilarna på löpande bans och sedan jobbade utifrån bilen.

  4. Vilka följder fick den industriella revolutionen? På vilka sätt gjorde den att det blev bättre? På vilka sätt gjorde den att det blev sämre?
  Städerna blev större, det byggdes flera järnvägar, vilket gjorde det möjligt att färdas längre och snabbare. Många fick jobb och utvecklingen tog fart. Industrierna bidrog till farliga utsläpp som påverkade mycket på miljön. Även många personer blev skadade när de arbetade på fabrikerna pga. farliga maskiner, ingen skyddsutrustning och tunga lyft.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet