Imperialismen

 1. Vilka var imperialismens orsaker?
 2. Nämn några nuvarande stater i Afrika som koloniserades av a) Storbritannien, b) Frankrike, c) Tyskland och d) Portugal.
 3. Vilka blev imperialismens följder?
 4. På vilka sätt var förhållandet mellan Indien och Storbritannien typiskt för en koloni och en kolonialmakt?
 5. Beskriv i stora drag skillnaden mellan nord- och sydstaterna i USA. Beskriv hur detta ledde till ett inbördeskrig och hur det gick i kriget.
 6. Man brukar ta fram slavhandeln och imperialismen som viktiga förklaringar till varför Afrika är så fattigt i dag. Är det enda orsakerna till fattigdomen eller kan det finnas fler faktorer som spelar in?

”Mankell gestaltar skickligt hur både herren och slaven är insnärjda i en järnbur av ömsesidig rädsla. Men han visar också att gränserna mellan Vi och de Andra trots allt kan utmanas, också när oddsen ser som mest hopplösa ut.”

Detta kan man läsa i en recension av Henning Mankells roman Minnet av en smutsig ängel, 2011, som utspelar sig i en portugisisk koloni i Afrika vid sekelskiftet 1900, och detta är ett boktips för den som är lite sugen på att förstå imperialismen och den här tidens sätt att tänka. Läs mer om boken här:  http://www.svd.se/kultur/litteratur/rasismens-jarnbur-av-omsesidig-radsla_6395329.svd

Ett annat klassiskt boktips är Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta från 1902:  http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rkrets_hj%C3%A4rta

 

 

4 Comments

 1. ebba Said,

  april 17, 2012@ 10:11      

  1. ekonomiska drivkrafter, politiska drivkrafter, religiösa och rasistiska drivkrafter, militära drivkrafter och befolkningspolitiska drivkrafter.
  2. a – Egypten, Sydafrika & Nigeria.
  b – Algeriet, Tunisien & Marocko.
  c – Kamerun & Nambia.
  d – Angola & Mocambique.
  3. För Afrika blev imperalismens följder död, våld, hunger och sjukdommar. Folket i Afrika påstår att det är på grund av imperalismen som de är så fattiga idag. Till viss del stämmer de säkert eftersom europeerna gav dem otroligt dåliga förutsättningar, men det beror nog på andra faktorer också.
  4. Indien producerade råvaror bomull, te och jute men de fick inte lov att bearbeta råvarorna. T ex så fick de inte spinna garn och göra kläder av bomullen utan var tvugna att sälja de billigt till Storbrittanien som tillverkade kläder och sedan sålde det till Indien.
  5. Sydamerika ville ha kvar slaveriet till skilldnad från Nordamerika. År 1861 bröd sig sydstaterna med president Abraham Lincoln i spetsen ur USA. Detta var bröjan till inbördeskriget. Lincoln var egentligen emot slaveri men vågade inte upphävda det då han var rädd att folket skulle misstycka.
  6. Jag tror att det är en av anledning men jag tror också att det finns andra orsaker. T ex är det ett väldigt varm land och där är ofta vattenbrist. Hade det varit Europa som blivit drabbad av imperalismen tror jag att de hade återhämtat sig bättre då de har bättre förutsättningar. Stora delar av Afrika består av öken och mark som inte är brukbar. Därför är det ofta svält och vattenbrist vilket är en stor bidragande faktor till fattigdomen.

 2. Emely Said,

  april 17, 2012@ 10:14      

  1. Vilka var imperialismens orsaker?
  Ekonomiska drivkrafter – kolonierna gav billiga råvaror, t.ex. bomull, kaffe och gummi. Kolonisatörerna blev marknaden för råvaror.
  Politiska drivkrafter – Ju fler kolonier desto större makt.
  Religiösa och rasistiska drivkrafter – att sprida kristendomen och den ”västerlänska civilisationen”.
  Millitära drivkrafter – att få fördelar i framtida krig genom att t.ex. ha kontroll över öar och hamnar som kunde användas för att lagra stenkol för ångbåtarna.
  Befolkningspolitiska drivkrafter – för att skapa ”livsrum” åt den egna befolkningen.

  2. Nämn några nuvarande stater i Afrika som koloniserades av a) Storbritannien, b) Frankrike, c) Tyskland och d) Portugal.
  a. Egypten, Sudan, Östafrika, Somalia, Rhodesia, Bechuana land, Sydafrikanska Unionen, Nigeria, Guldkusten, Sierra Leone och Gambia.
  b. Marocko, Senegal, Elfenbenskusten, Algeriet, Franska västafrika, Ekvatorial, Franska Kongo, Somaliland och Madagaskar.
  c. Tyska sydvästafrika, Tyska Östafrika, Kamerun och Togo.
  d. Angola, Purt Guinea och Portugisiska Östafrika.

  3. Vilka blev imperialismens följder?
  Följderna ledde till massdöd genom våld, hungersnöd och sjukdomar. De i Afrika tror att det är imperialismen som gjort att landet är så fattigt nu. För kolonisatörerna blev det mera makt, mera pengar, billigare råvaror, deras ekonomi blev bättre, nya marknader, nya landområden som människorna kunde bosätta sig på och även religionerna blandades.

  4. På vilka sätt var förhållandet mellan Indien och Storbritannien typiskt för en koloni och en kolonialmakt?
  Storbritannien tog bommulen från Indien för att spinna och göra tyger av det. I Indien var det nämligen förbjudet att spinna och väva bomullstyg därför gjorde man på detta viset. Av tygerna gjorde de sedan kläder som de skickade tillbaka till Indien för att säljas. Detta var väldigt typiskt för en koloni och en koloni makt.

  5. Beskriv i stora drag skillnaden mellan nord- och sydstaterna i USA. Beskriv hur detta ledde till ett inbördeskrig och hur det gick i kriget.
  President Abraham Lincoln blev vald som president 1860, han var emot slaveri men vågade inte avskaffa det då han fruktade att unionen skulle spricka. I de nya staterna skulle det förbjudas. Många ogillade detta och ungefär 10st slavstater bröt sig ur och bildade en egen nation.

  6. Man brukar ta fram slavhandeln och imperialismen som viktiga förklaringar till varför Afrika är så fattigt i dag. Är det enda orsakerna till fattigdomen eller kan det finnas fler faktorer som spelar in?
  Jag tror inte att det endast var slavhandeln och imperialismen som orsakade fattigdomen. Afrika hade väldigt bra råvaror men de tog inte vara på dem, de lät sig koloniseras och detta kan vara en faktor till deras fattigdom idag. De hade kunnat stå på sig bättre och vägra att tryckas ner. De kunde också tagit del i utvecklingen och kommit långt. I Afrika är det även väldigt varmt, det finns inte mycket vatten, det finns väldigt mycket öken och torka. De hade svårt att återhämta sig eftersom det inte fanns så bra förutsättningar. Hade detta hänt i Europa hade vi haft mycket lättare att återhämta oss då vi har mycket bättre förutsättningar. Vi har gott om vatten och bördig mark.

 3. Hannah Said,

  april 17, 2012@ 10:14      

  1. Vilka var imperialismens orsaker?
  Ekonomiska drivkrafter – kolonierna gav billiga råvaror som bomull, kaffe och gummi. Kolonisatörerna blev marknaden för färdigvaror.
  Politiska drivkrafter – desto fler kolonier man hade desto mer makt hade man.
  Religiösa och rasistiska drivkrafter – spridandet av kristendomen och den västerländska civilisationen.
  militära drivkrafter – man fick fördelar vid krig om man hade kontroll över öar och hamnar som man kunde använda för att ha stenkol och ångbåtar vid.
  befolkningspolitiska drivkrafter – för att skapa livsrum åt landets befolkning.

  2. Nämn några nuvarande stater i Afrika som koloniserades av a) Storbritannien, b) Frankrike, c) Tyskland och d) Portugal.
  a. Egypten, Sudan, Somalia, Östafrika, Rhodesia, Bechuanaland, Sydafrikanska Unionen, Nigeria, Guldkusten och S. Leone.
  b. Marocko, Tunisien, Franska Västafrika, Senegal, Elfenbenskusten och Franska Kongo.
  c. Togo, Kamerun, Tyska Sydvästafrika och Tyska Östafrika.
  d. Guinea, Angola och Portugisiska Östafrika.

  3. Vilka blev imperialismens följder?
  Främst runt ekvatorn rådde hungersnöd, många dog av våldet de utsattes för och även många sjukdomar. Många länder minskade väldigt mycket. Många i Afrika anser att det är européernas fel att Afrika är fattigt. De som var kolonisatörer fick mycket makt och pengar.

  4. På vilka sätt var förhållandet mellan Indien och Storbritannien typiskt för en koloni och en kolonialmakt?
  Storbritannien tog bomullen från Indien för att spinna och sedan göra tyger. I Indien var det nämligen förbjudet att spinna och väva bolullstyd därför gjorde man på detta viset. Av tygerna gjorde de sedan kläder som de skickade till Indien för att sälja. Detta är väldigt typiskt för en koloni och en kolonimakt.

  5. Beskriv i stora drag skillnaden mellan nord- och sydstaterna i USA. Beskriv hur detta ledde till ett inbördeskrig och hur det gick i kriget.
  President Abraham Lincoln blev vald som president 1860, han var emot slaveri men vågade inte avskaffa det då han fruktade att unionen skulle spricka. Många ogillade detta och ungefär tio stycken slavstater bröt sig ur och bildade en egen nation.

  6. Man brukar ta fram slavhandeln och imperialismen som viktiga förklaringar till varför Afrika är så fattigt i dag. Är det enda orsakerna till fattigdomen eller kan det finnas fler faktorer som spelar in?
  Afrika hade bra råvaror men tog inte vara på dem, de lät sig koloniseras och detta kan vara en faktor till deras fattigdom idag. Det var nog inte bara slavhandeln och imperialismen som orsakade fattigdom i Afrika. De skulle ståt på sig bättre och vägrats trycka ner. De kunde också tagit del i utveckling och kommit långt. Det är väldigt mycket öken, vattenbrist och svält. Hade detta drabbat oss i Europa hade vi haft lättare att återhämta oss då vi har bra och bördig mark.

 4. Andreas Said,

  april 17, 2012@ 10:44      

  1.
  • Ekonomiska drivkrafter – kolonierna gav billiga råvaror, t ex bomull, kaffe och gummi, och blev marknader för färdigvaror

  • Politiska drivkrafter – ju fler kolonier, desto större makt

  • Religiösa och rasistiska drivkrafter – att sprida kristendomen och den ”västerländska civilisationen”

  • Militära drivkrafter – att få fördelar i framtida krig, t ex genom att få kontroll över öar och hamnar som kunde användas för att lagra stenkol för ångbåtarna

  • Befolkningspolitiska drivkrafter – för att skapa ”livsrum” åt den egna befolkningen

  2. Koloniseringen

  Storbritannien: Egypten, Sydafrikanska Unionen(Sydafrika), Nigeria, Brittiska Östafrika (Uganda och Kenya).
  Frankrike: Algeriet, Senegal, Franska Kongo, Madagaskar, Marocko
  Tyskland: Tyska Sydvästafrika (Namibia), Kamerun, Tyska Östafrika (Tanzania), Togo
  Portugal: Angola, Portugisiska Östafrika (Mocambique)

  3. Imperialismen anses vara orsaken för att nästan alla länder i Afrika söder om Sahara tillhör de allra fattigaste i världen. Koloniseringen av européerna gjorde att allehanda sjukdomar spreds, och massdöd genom våld utfördes.

  4. Att moderlandet som tagit över kolonin får ”ensamrätt” på allt som tillverkas. Verktygen och varorna kommer ofta från moderlandet men jobbet utförs på kolonierna där det är billig arbetskraft/slavar.

  5. Nordstaterna hade inget med slaveriet att göra och tyckte att alla skulle ha rätt till frihet.
  Sydstaterna var beroende av slaveri och var därför för det. Deras argument var att endast ”negrer” kunde arbeta vid bomullsodlingar.

  Nordstaterna ville ha importtullar för att skydda sina industrier medan Sydstaterna som höll på med frihandel vile de importera industrivaror utan importtullar som skulle kosta mycket.

  Nordstaterna ville även att alla stater skulle bestämma gemensamt, medan Sydstaterna hävdade att varje delstat i USA skulle ha fri rätt att besluta sina egna angelägenheter.

  6.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet