1800-talet

Beskriv utvecklingen i Europa resp Sverige under 1800-talet i stora drag. Använd gärna bland annat ord som industrialism, urbanisering, imperialism, demokratisering.

 1. Beskriv de tre politiska ideologier som växer fram: liberalism, konservatism och socialism. Vad innebär de? Var fanns deras respektive anhängare (vilka grupper i samhället)?
 2. Vad betyder ”nationalism”? Beskriv nationalismens utveckling. Vilka konsekvenser fick den?
 3. Vad betyder ”kolonialism” (/”imperialism”)? Ge exempel på områden som koloniserades under 1800-talet. Vad fick det för konsekvenser (för kolonierna och för de länder som tog kolonier)?
 4. Vem var Charles Darwin? Vad är han mest känd för? Vilka konsekvenser har hans tankar fått?
 5. Vem var Fredrika Bremer? Vad är hon mest känd för?

 

3 Comments

 1. ebba Said,

  april 10, 2012@ 10:48      

  Liberalism – individuell frihet, att alla ska ha lika rättigheter och att det ska vara demokrati och yttrandefrihet.
  Konservatism – människor har olika funktioner och ska hålla sig till de uppgifter de är tilldelade. Eftersom människor är olika ska de också ha olika rättigheter.
  Socialism – socialister tyckte att staten skulle bestämma och ingripa mer då det var säkrare.

  Nationalism – att landet ska vara enat. Det ska vara en religion, ett språk, en kultur och ett styrlsesätt. På så vis skapas en gemenskap i landet och man känner att man tillhör sin nation. Människorna i en flerspråkig nation känner kanske inte samma samhörighet som människorna i en nation med bara ett språk.

  Charles Darwin – världens mest betydelsefulla naturvetare. Han kom fram till att människan härstammade från apan vilket vad raka motsatsen mot kyrkans teori, detta väckte ilka hos folket. Han studerade djur och växter och upptäckte att de anpassar sig efter förutsättningarna, samma växt på två olika platser med olika klimat utväcklades på olika sätt för att överleva.

  Fredrika Bremer – författare och en av Sveriges första feminister. Hon reste till Amerika i hopp om att där skulle vara mer jämställt. Fredrika gjorde så att ogifta kvinnor kunde bli myndiga och att döttrar skulle ha samma arvsrätt som söner. Hon reste även till Sydeuropa och Palestina för att föra fram sina åsikter.

 2. Emely Said,

  april 15, 2012@ 07:08      

  1800-talet
  Liberalism – Människans frihet. Man skall ha rätt att välja vad man vil, alltså varje människa skall ha samma rättigheter. Liberalism handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, religionsfrihet och demokrati.
  I Sverige finns det två socialliberala partier folkpartiet och centerpartiet.

  Konservatism – Det är en politisk åskådning som vill bevara samhällsformerna mot förändringar. Man vill bevara det som växt fram genom generationer och som visat sig vara värt att bevara. Det gäller kulturellt man vill t.ex. bevara arvet från antikens grekiska filosofi. På det religiösa planet vill man värna om den kristna värdegrunden. Ekonomiskt vill man att marknadsekonomin skall råda. I Sverige är det moderaterna som anknyts till konservatismen.

  Socialism – En rörelse som förespråkar jämlikhet och egendomsgemenskap. Inga produktionsmedel t.ex. industrier skall ägas privat, utan staten äger dessa. Staten ansvar för sina medborgare när det gäller t.ex. utbildning och sjukvård.

  Nationalism – Nationalismens ide är att människor med samma språk, religion, kulturella och med samma historia skall vara enade under en stat.
  Nationalismen har växt fram under lång tid. Man kan se tre delar i denna utveckling i Europa. På 1500talet enades nationalstater under enväldiga kungar t.ex. Gustav Vasa i Sverige och Henrik VIII i England.
  Under 1800-talet var nationalismen populär, nu enades Tyskland och Italien.
  Under 1900-talet så växte det fram många nationer i öst Europa.
  Nationalismen i Europa ledde till att kolonier i andra världsdelar också ville bli fria. Nationalismens konsekvenser är att man värnar om sitt eget och rustar upp sitt land och vill skydda det. Hela 1900-talet har präglats av krig.

  Kolonialism – Erövring av andra områden utanför sitt eget terratorium.
  Under 1800-talet koloniserades Afrika. Kolonierna plundrades och deras naturtillgångar användes. Människorna i kolonierna behandlades som slavar eller i värsta fall utrotades de. Många dog av sjukdomar son kolonisatörerna tog med sig. Kolonisatörerna tog den bästa marken och människorna i kolonierna utnyttjades.
  Konsekvenserna för kolonierna blev att de nationalistiska idéerna spreds till kolonierna. Kolonisatörernas ekonomi blev bättre, billigare råvaror, nya marknader, mer politisk makt och nya landområden som människor kunde bosätta sig på. Både negativt och positivt är att religioner och kulturer blandas.

  Charles Darwin – var en engelsk naturvetare som levde mellan 1809-1882. Han är mest känd för sin utvecklingslära. Han studerade djur och växter och kom fram till att det finns stora variationer inom olika arter. Arterna specialiserar sig och anpassar sig till miljön vissa dör bort. Han menade också att människan hade kommit från en lägre varelse och utvecklats under tidens gång. Detta var motsats till kyrkans idéer och gav upphov till diskussioner i hela världen. Idéerna om att den smartaste och starkaste skall överleva gjorde att människors makt ökade, ”det gjorde inget om man dödade en indian”.

  Fredrika Bremer – var en svensk författare och levde mellan 1801-1865. Hon var en av de första feministerna. Hon är känd för att våga skriva om självständiga, utåtriktade och yrkesarbetande kvinnor som ska få utveckla sina talanger och sin personlighet. Hon skriver bla. om att ogifta kvinnor skall bli myndiga, vilket leder till diskussioner.

 3. Hannah Said,

  april 16, 2012@ 06:34      

  1800-talet
  Liberalism – Människans frihet. Man skall ha rätt att välja vad man vil, alltså varje människa skall ha samma rättigheter. Liberalism handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, religionsfrihet och demokrati.
  I Sverige finns det två socialliberala partier folkpartiet och centerpartiet.

  Konservatism – Det är en politisk åskådning som vill bevara samhällsformerna mot förändringar. Man vill bevara det som växt fram genom generationer och som visat sig vara värt att bevara. Det gäller kulturellt man vill t.ex. bevara arvet från antikens grekiska filosofi. På det religiösa planet vill man värna om den kristna värdegrunden. Ekonomiskt vill man att marknadsekonomin skall råda. I Sverige är det moderaterna som anknyts till konservatismen.

  Socialism – En rörelse som förespråkar jämlikhet och egendomsgemenskap. Inga produktionsmedel t.ex. industrier skall ägas privat, utan staten äger dessa. Staten ansvar för sina medborgare när det gäller t.ex. utbildning och sjukvård.

  Nationalism – Nationalismens ide är att människor med samma språk, religion, kulturella och med samma historia skall vara enade under en stat.
  Nationalismen har växt fram under lång tid. Man kan se tre delar i denna utveckling i Europa. På 1500talet enades nationalstater under enväldiga kungar t.ex. Gustav Vasa i Sverige och Henrik VIII i England.
  Under 1800-talet var nationalismen populär, nu enades Tyskland och Italien.
  Under 1900-talet så växte det fram många nationer i öst Europa.
  Nationalismen i Europa ledde till att kolonier i andra världsdelar också ville bli fria. Nationalismens konsekvenser är att man värnar om sitt eget och rustar upp sitt land och vill skydda det. Hela 1900-talet har präglats av krig.

  Kolonialism – Erövring av andra områden utanför sitt eget terratorium.
  Under 1800-talet koloniserades Afrika. Kolonierna plundrades och deras naturtillgångar användes. Människorna i kolonierna behandlades som slavar eller i värsta fall utrotades de. Många dog av sjukdomar son kolonisatörerna tog med sig. Kolonisatörerna tog den bästa marken och människorna i kolonierna utnyttjades.
  Konsekvenserna för kolonierna blev att de nationalistiska idéerna spreds till kolonierna. Kolonisatörernas ekonomi blev bättre, billigare råvaror, nya marknader, mer politisk makt och nya landområden som människor kunde bosätta sig på. Både negativt och positivt är att religioner och kulturer blandas.

  Charles Darwin – var en engelsk naturvetare som levde mellan 1809-1882. Han är mest känd för sin utvecklingslära. Han studerade djur och växter och kom fram till att det finns stora variationer inom olika arter. Arterna specialiserar sig och anpassar sig till miljön vissa dör bort. Han menade också att människan hade kommit från en lägre varelse och utvecklats under tidens gång. Detta var motsats till kyrkans idéer och gav upphov till diskussioner i hela världen. Idéerna om att den smartaste och starkaste skall överleva gjorde att människors makt ökade, ”det gjorde inget om man dödade en indian”.

  Fredrika Bremer – var en svensk författare och levde mellan 1801-1865. Hon var en av de första feministerna. Hon är känd för att våga skriva om självständiga, utåtriktade och yrkesarbetande kvinnor som ska få utveckla sina talanger och sin personlighet. Hon skriver bla. om att ogifta kvinnor skall bli myndiga, vilket leder till diskussioner.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet