1700-talet Upplysningstiden

Vad?

 • Upplysningstidens representanter betonade förnuftet och ville få människor att tänka självständigt istället för att blint följa auktoriteterna. De ville ha åsiktsfrihet (tryckfrihet, religionsfrihet etc).
 • De hävdade att människor har naturliga rättigheter: alla är födda fria och lika och alla har rätt till liv, frihet och egendom. Därför var de emot slaveri, livegenskap, stympningsstraff och spöstraff m m. De var också emot ståndsprivilegier och klasskillnader.
 • Ledande upplysningsförfattare och -filosofer kämpade mot kyrkans makt och adelns privilegier.
 • De trodde på framsteget och såg optimistiskt på framtiden.
 • De tänkte att människor kan bli goda, nyttiga och lyckliga.
 • De betonade samhällsnyttan (utilism) och för att sprida de nyttiga kunskaperna skrev de artiklar och inrättade vetenskapsakademier.
 • Upplysningen var en borgerlig idéströmning. Den växte alltså fram bland de rika och intellektuella inom medelklassen.

Var?

 • Det var en europeisk rörelse. Den fanns alltså t ex inte i Asien, Amerika eller Afrika.
 • Den uppstod i England med matematikern Isaac Newton och filosofen John Locke.
 • Vid den här tiden var Frankrike den ledande kulturnationen i Europa och upplysningstankarna utvecklades och spreds vidare via det franska språket av franska filosofer och författare såsom Voltaire, Rousseau, Montesquieu och Diderot.

När?

 • 1700-talet

Hur?

 • Vapnet var kunskap. Folket (medelklassen) skulle upplysas och då skulle de bli fria.

Några kända representanter?

 • England: Newton (gravitationslagarna, analys av ljuset), Locke (tabula rasa, empirism – grunden för allt vetande är erfarenheten). Inom den brittiska litteraturen: Defoe (äventyrsberättelser med moraliserande underton: Robinson Crusoe), Swift (satirer: Ett anspråkslöst förslag, Gullivers resor), Jane Austen (Stolthet och fördom, Emma).
 • Frankrike: Voltaire (filosof och förf ville ha en upplyst despot, skrev ironiska romaner t ex: Candide eller optimismen), Diderot (utgivare av Encyklopedin, ett uppslagsverk på 35 band), Montesquieu (maktdelningsprincipen: kungen verkställande, parlamentet: lagstiftande och domstolarna: dömande) och Rosseau (”folkviljan” ska styra, förespråkar alltså direktdemokrati).
 • Sverige: Olof von Dahlin (veckotidningen: Den svenska Argus, purist, d v s kämpade för ett rent och äkta svenskt språk), Carl von Linné (systematiserade växterna, men är också känd för sina reseskildringar), och inom svensk diktkonst Johan Henric Kellgren (dikter t ex ”Ljusets fiender”) och Anna Maria Lenngren (dikter t ex ”Några råd till min k. dotter, ifall jag hade någon”).

Jämför med hur det ser ut i dag: Finns det några drag från upplysningstiden som du känner igen i vårt samhälle?

UPPGIFT: Fördjupa dig i ett av följande områden

 • Industriella revolutionen
 • Nordamerika gör uppror och USA skapas
 • Franska revolutionen
 • Votaire och Rosseau
 • Utvecklingen i Sverige (från Karl XII:s död till Gustav IV)
 • Carl von Linné
Redovisa genom att skriva en kommentar till detta inlägg och genom att sammanfatta vad du hittat för dina kurskamrater.

9 Comments

 1. Hannah Said,

  mars 26, 2012@ 09:34      

  Under 1700-talet var Sverige ett stort land, nästan dubbelt så stort som det är idag. Grannländerna Danmark, Ryssland och Sachsen förklarade krig mot Sverige år 1700. Detta krig kallades för det stora nordiska kriget. I början var det en framgång för vår dåvarande unga svenska kung Karl XII men efter ett tag blev det mest motgångar. Han tvingades sluta fred med Danmark men lyckades besegra Ryssland vid Narva. Han försökte i samma veva avsätta den sachsiska kungen August II vilket tog många år. Karl XII försökte ta skydd för den ryska armen år 1709 men blev slagen. Detta ledde till att Sveriges stormaktsställning gick förlorad. Kungen återvände till Sverige år 1718 men dog vid ett slag om Norge. Hans syster Lovisa Ulrika får ta över makten med sin make Adolf Fredrik, vid denna tid som kallas frihetstiden har kungarna väldigt lite makt och deras maktlös het får en tydlig bild när Adolf Fredrik vägra skriva under ett rådhusbeslut och detta ersattes med en stämpel. Stämpeln visar kungens maktlöshet.

  År 1772 tar Gustav III över makten och han bestämmer sig för en statskupp, han påstod att om kungamakten inte stärktes skulle landet slitas sönder. Efter ett tag ökade han sin makt och blev nästan enväldig. Gustav III var dock en väldigt kulturell person som tyckte väldigt mycket om musik, konst, teater och vetenskap. Han var väldigt förmånlig mot bönder och lät även dem köpa adlig mark. Gustav III grundade den Svenska Akademin för att vårda det svenska språket. Men han skaffade sig även många fiender, detta ledde till hans död 1792 då han blev mördad på en maskeradbal på operan i Stockholm.

 2. Emely Said,

  mars 26, 2012@ 09:35      

  Carl von Linné

  Carl von Linné föddes år 1707 i Småland. Han var en svensk botaniker, läkare, geolog, pedagog och zoolog. Redan när han var ung var han intresserad av växter. Han lärde sig mycket av sin far, eftersom han var trädgårdsodlare. Hans fars var även kyrkoherde. Carls far ville att Carl skulle bli präst. Detta var inget som intresserade honom, istället började han studera medicin och blev sedan känd för sina kunskaper om växter (botaniska kunskaper). Efter alla studier utnämndes Linné till medicinprofessor vid Uppsala universitet.

  Carl von Linné är Sveriges mest berömda vetenskapsman genom tiderna. Carl von Linné utformade sexualsystemet. Detta var ett system för att gruppera växter, djur och mineraler i olika kategorier. Linné var även den första i världen som delade in människor i olika rastyper. Carl har bidragit till att biologin har uppstått.

  Carl gjorde många olika resor genom Sverige där han upptäckte många nya arter. Han anlade en botanisk trädgård i Uppsala. Denna trädgård lockade massvis med studenter från olika länder. Han gjorde även en resa till Nederländerna. Här delade han in växterna och djuren i klasser, ordningar, familjer, släkter och arter. Dessa indelningar finns nu överallt i alla länder.

  Det finns en blomma som har fått sitt namn efter Carl von Linné blomman heter Linnea.

  Carl von Linné avled 1778.

  Källor:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
  http://www.popularhistoria.se/artiklar/en-smalandsk-blomsterprins/

 3. ebbagranbom Said,

  mars 26, 2012@ 09:39      

  Franska revolutionen

  Den franska revolutionen bröt ut år 1789 när Ludvig XVI sammankallade parlamentet för att reda ut Frankrikes ekonomiska problem. Riksdagen, som inte hade sammankallts på över 150 år, bestod av adel, präster, borgare och bönder. Det tredje ståndet, d.v.s. borgare och bönder, var emot både kungen och adeln eftersom de tyckte att de hade för stor makt och var missnöjda över att det bara var dem som behövde betala skatt medan adeln och prästerna slapp. Kungen försöker utesluta det tredje ståndet från parlamentet men då bildar det tredje ståndet en egen församling som de kallade Nationalförsamlingen och visar sitt misstycke genom att storma Bastiljen. Nationalförsamlingen stöds av de flesta i Paris och kungen tvingas lyssna på folket. Republik införs och både kungen och drottningen avrättas.

  Frankrikes grannländer blev oroliga att folket i deras länder skulle göra samma sak och gick i allians mot Frankrike. Men Frankrike införde allmän värnplikt och fienderna kunde inte ta sig förbi deras stora armé. Genom en kupp fick den välkända Napoleon Bonaparte makten.
  Den Franskarevolutionen bidrog till nytänkande och istället för kungadöme infördes ett nytt samhällssystem som byggde på folkstyre och likvärdighet inför lagen.

  Alla tiders historia Bas 2008 av Hans Almgren & Hans Albin Larsson http://www.adjunkten.com/kronologi_fr_rev.pdf

 4. Mikael Said,

  mars 26, 2012@ 10:17      

  Amerikanska revolutionen
  Den amerikanska revolutionen började vid hälften av 1700-talet när britterna styrde Amerika.
  Britterna kontrollerade handeln med Amerika så att den brittiska staten tjänade pengar. Kolonisterna var tvungna att bara köpa brittiska varor och de fick bara sälja sina varor till britterna.
  Det fanns tretton kolonier i Amerika som fick nog av britterna så de inledde en väpnad konflikt mot britterna. Kriget höll på från 1775 till 1783 med seger på slagfältet 1781. En av orsakerna till detta krig var uttrycket ’’No taxation without representation’’ med det menar man att britterna ville höja skatterna och de protesterade kolonisterna mot kraftigt.

 5. Hannah Said,

  mars 27, 2012@ 10:07      

  1. Industrialismen – revolutionen.

  2. Reformationen var under 1500-talet och leddes av Martin Luther som var en tysk religionsforskare. Han var emot en del saker i den katolska tron och började protestera, där kommer protestantismen. Han ansåg att avlatsbrev var trams för att kyrkan skulle få pengar. Detta skedde i Europa främst då i Tyskland men spreds i stora delar av Europa. Den svenska kyrkan blev protestanter och har varit det sedan 1500-talet. Följder blev krig och det blev väldigt uppdelat mellan katoliker och protestanter.

  3. Kristoffer Colombos upptäckte USA men trodde i själva verket att det var Indien. Han tänkte åka på ett annat håll till Indien då det tog väldigt lång tid men hamnade i USA istället.

  4. De intresserade sig av rymden.

  5. Stockholmsblodbad.

  6. Det trettioåriga kriget var under 1600-talet och var i Tyskland. Det var mellan 1618 till 1648 och började som ett religionskrig men handlade tillslut om vem som hade mest makt.

  7. Enväldig – att en person är väldigt stor och har mycket makt.

  8. Skåne blev svenskt vid 1658 kanske, men på 1600-talets mitt.

  9. Abdikera är att avsäga sig tronen och inte längre vara drottning eller kung.

  10. I Nordamerika gjorde de revolution mot Storbritannien som hade kolonier där. De gjorde det för de ansåg att det inte hade rättigheter nog och orkade inte mer. Detta ledde till att de blev självständiga.

  11. Den franskarevolutionen var 1789.

  12. Revolutionen utbröt efter att det hade varit revolution i Nordamerika. Fransmännen hade inte mycket frihet och fick betala stora summor i skatt bland annat till kungahuset. Detta tröttnade många på och revolutionen tog fart.

  13. Industriellrevolution betyder att industrin har tagit fart, man har kommit på ångmaskiner och börjar bygga både tåg spår och kanaler. För att industrin ska klara sig behöver man pengar, kraft, folk som kan arbeta, material med mera
  .
  14. Sin kunskap om blommor och djur, även för sin kunskap då han gjorde ett diagram efter djur och blommor i sina grupper.

 6. ebba Said,

  mars 27, 2012@ 10:08      

  1. Nya tiden, renässansen
  2. Martin Luther var reformationens ledare. Han var tysk präst. Han tyckte att kyrkan gjorde fel i att t ex sälja avlats brev eftersom det inte stod i Bibeln. På så sätt skapades protestantismen. Detta var på 1600 talet. Det blev en del krig mellan protestanterna och katolikerna.
  3. Cristopher Columbus upptäckte Amerika men trodde att han hade hittat Indien, det var först senare som man kom på att det var en helt ny kontinent man hade hittat.
  4. Astronomi.
  5. Stockholmsblodbad.
  6. Europa, 1600 talet.
  7. Det betyder att det är en som bestämmer, t ex en kung som har all makt.
  8. Mitten av 1600 talet.
  9. Hon avsäger sig tronen.
  10. Nordamerika var främst kolonier, när de gjorde revolution var det mest brittiska kolonier. Nordamerika ville vara självständiga och gjorde uppror, USA bildades.
  11. 1789
  12. Frankrike hade stora skulder efter alla krig. Ludvig XII tog skatt från det tredje ståndet för att betala skulderna medan adel och präster slapp betala. Folket blev missnöjda och gjorde uppror, de startade bland annat National församlingen och stormade bastiljen.
  13. Förr hade man använt sig av byteshandel och haft egna lantbruk hemma men nu byggdes städer och fabriker. Det krävs pengar, kunskap, material, arbetskraft, efterfrågan.
  14. För att ha organiserat växter, djur och mineraler.

 7. mikael Said,

  mars 27, 2012@ 10:09      

  2. Reformationen var på 1500-talet….
  3. Colombus upptäckte Amerika när han skulle hitta en snabbare sjöväg till Indien.
  De Gama upptäckte sjövägen till Indien.
  4. de har intresserat sig för universum, att jorden är rund t.e.x.
  5. Stockholms blodbad.
  6. Sverige, Norge, danmark, finland ingick i de trettioåriga kriget på 1600-talet.
  7.
  8. runt 1700-talet
  9. Hon slutar.
  10. Kolonisterna krigade mot britterna för att bli självständiga för att britterna bestämde för mycket och att de hade för mycket skatt.
  11. 1700-talet.
  12. Att man börjar bygga och uppfinna nya saker.
  13. han är känd för att upptäckt nya växter.

 8. emelyniiilsson Said,

  mars 27, 2012@ 10:10      

  1. Nya tiden, Stormaktstiden.

  2. Reformationen var under 1500talet. Det var Martin Luther som kritiserade den katolska kyrkan. Reformationen uppstod då Martin Luther tyckte att den katolska kyrkan gjorde fel. Den katolska kyrkan gav ut brev som gjorde att man blev av med sina synder. Man kunde alltså köpa sig fri från allt man ångrade sig i livet. Detta tyckte Martin Luther var fel så han satt upp brev på kyrkoportar som var emot den katolska kyrkan. Det var många som tyckte att Martin Luther hade rätt. Kristendomen kallades luthersk.

  3. Colombos upptäcksresa som upptäckte Västindien på 1500-talet.

  4. De har intresserat sig om rymden. (astronomi)

  5. Stockholms blodbad.

  6. 1600talet var det 30åriga kriget. Det var en konflikt mellan religionerna katoliker och protestanter. Detta bröt sedan ut till ett krig mellan stormakterna.

  7. Envälde är att alla får vara med att bestämma.

  8. 1700talet blir Skåne svenskt.

  9. Hon tar över makten.

  10. Revolution mot Storbritanien. De hade inga rättigheter och de ville bli självständiga.

  11. 1789

  12. Franska revolutionen utbröt eftersom Frankrike var väldigt fattigt under denna period. Detta gjorde att kungen och adeln tog väldigt hög skatt från bönderna och borgarna. Detta gjorde att bönderna och borgarna startade ett uppror mot kungen och adeln.

  13. Industriell revolution menas med att industrin ökar. Tex. man byggde ånglok för att kunna transportera varor. Vad som krävs är tillverkare, råvaror (material), kunskap (vetenskapsmän), kunder, transportmedel, pengar.

  14. Han är mest känd för att ha gruperat in växter mineraler och djur. (sexualsystemet) Sveriges största vetenskapsman.

 9. Andreas Said,

  mars 27, 2012@ 10:50      

  1. Nya tiden
  2. Reformationen – 1500-talet. Tyskland.
  3. Spanjorerna gjorde resor till Sydamerika och tog områden. Fransmännen och britterna tog områden i Nordamerika.
  4. Universum.
  5. Stockholms blodbad
  6.
  7. När kungen ensam styr landet.
  8.
  9.
  10. Den Nordamerikanska revolutionen britterna pga skatterna. De fick bara handla och sälja till britterna och britterna hade koll på all handel. Revolutionen lyckades och USA bildades. Deras nationaldag 4 juli.
  11. År 1789.
  12.
  13. Innan Industriella Revolutionen så gjorde man det mesta man behövde själv hemma. Men när maskiner som t ex ångmaskinen uppfanns så började man göra stora fabriker och började tillverka i stora mängder.
  Vad som krävs:
  Idérika personer
  Infrastraktur
  Kapital
  Maskiner
  Material

  14. Han klassificerade växter, djurarter och människor. Han var svensk. Han levde under 1700-talet.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet