1500- och 1600-talen

I dag lär vi oss mer om 1500- och 1600-talen och efter en gemensam genomgång fördjupar ni er i vars ett av följande områden:

 • De stora geografiska upptäckterna, emigration (d v s utvandring) och kolonier.
 • De stora religiösa omvälvningarna (Luther och protestantismen), trettioåriga kriget och häxbränning.
 • Kalmarunionens slut, Stockholms blodbad, Gustav I och arvriket.
 • De stora naturvetenskapliga framstegen och en förändrad världsbild (Copernicus, Tycho Brahe, Kepler och Galilei om universum, Vesalius om människokroppen, Newton om gravitations- och rörelselagarna och dessutom Gutenberg och boktryckarkonsten).
 • Svensk stormaktstid, organisationen, produktion och export och drottning Kristina.

Spara era anteckningar som en kommentar till detta inlägg!

5 Comments

 1. Hannah Said,

  mars 12, 2012@ 11:46      

  Martin Luther var en kyrkoman av största betydelse, han levde i Tyskland och levde mellan 1483-1546. Han var en tysk religionsvetare och gav kritiska påståenden till den katolska kyrkan som ledde till reformationen och protestantismen.

  Martin Luther ansåg att saker som avlatsbreven som kyrkan sålde för att förlåta folks synder, att kyrkan var en organisation och påven stod inte med i bibeln.

  År 1517 bannlystes Martin Luther av påven och fick inte vara med i den kristna gemenskapen. Vissa såg honom som en spridare av irrläror medans vissa andra ansåg att han hade rätt i det han sa. En av hans resonemang var att varje människa skulle ha en direktkontakt till Gud.

  Luther fick skydd av en furste så han kunde fortsätta sitt jobb, bland annat översatte han bibeln till tyska vilket gjorde att predikan inte längre behövde vara på latin utan nu på tyska. Då behövdes ingen påve eller helgon. Luthers lära spreds snabbt genom att man nu kunde trycka böcker. Från Luthers lära tillhör nu kyrkan staten och den svenska kyrkan är luthersk sedan 1500-talet och ända fram till 2000 var den en protestantisk kyrka.

  På 1600-talet orsakade protenstantismen och den katolska tron problem och många krig bröts ut. Detta varade ända fram till mitten av 1600-talet i Europa och ett av dem var det trettioåriga kriget. Det började som ett religionskrig och mellan katolska och protestantiska tyska furstar men utvecklades så småningom till ett krig mellan 1600-talets stormakter. Kriget var på tysk mark och den tyske kejsaren i Wien ville ena tyska områden under sitt styre, detta oroade de länder som låg vid Tyskland. Det trettio åriga kriget varade mellan 1618-1648 och efter kriget så blev Tyskland väldigt uppdelat i katolska och protestantiska stater.

  Häxprocessernas tid i Europa varade mellan 1450 till 1700 talet. Det spreds långsamt från norra Italien och Alperna men nådde Norden och Sverige runt 1600-talet.

  Att man anklagade folk för häxeri byggde på tron att häxorna kunde skada folk genom magi eller trolldom. Den som man misstänkte för häxa anklagades ofta att vara i förbund med djävulen. I Sverige var häxprocesserna som störst under 1668-1676 då mer än 300 personer anklagades för att vara häxor. Främst kvinnor i Dalarna, Norrland och Stockholm var det många som blev anklagade som häxor.

  Vittnena till häxprocesserna i Sverige var ofta barn i grupp vilket var väldigt speciellt. Barnen lyckades med liknande berättelser övertala domstolen och kvinnor anklagades för häxeri och att de tagit med dem till Blåkulla för att träffa djävulen själv. Upprörda föräldrar krävde att kvinnorna skulle få sitt straff och att de skulel sluta förleda barnen. Efter att en man visat att vittnesmålet var väldigt opålitligt år 1676 avtog den svenska häxprocessen väldigt snabbt.

  Källa: Alla tiders historia (2008)

 2. Emely Said,

  mars 12, 2012@ 11:46      

  Stockholms blodbad, Kalmarunionens slut och Gustav Vasa

  Danmark var det ledande landet i Norden. De danska kungarna ansåg sig ha rätt till Sveriges tron. Detta gjorde att Sverige och Danmark var i ständigt krig med varandra. Vid ett slag 1518 blev Gustav Vasa tillfångatagen och sattes i fängelse i Danmark. Två år senare lyckades han fly. När han kom tillbaka till Sverige hade danskarna segrat och riksföreståndaren Sten Sture den yngre hade stupat. Danskarnas kung Kristian II (I Sverige kallades han Kristian Tyrann) tog över makten. Svenskarna hade inget val och hyllade honom som en kung. Efter kröningen anklagades flera av gästerna för kätteri, alltså brott mot kyrkan. Detta ledde till dödstraff och avrättningen sattes igång direkt, på stortorget i Stockholm. Vid denna avrättning dödades bland annat Gustav Vasas far. Denna historiska händelse kallas Stockholms blodbad.

  Stockholms blodbad var väldigt misslyckat, ett halvår senare blev det uppror mot danskarna som leddes av Gustav Vasa. Gustav Vasa besegrade danskarna och år 1521 tågade han in i Stockholm. Två år senare den 6juni 1523 valdes han till kung i Sverige. När Gustav Vasa valdes till kung upphörde Kalmarunionen.

  När Gustav Vasa blev kung samlade han ihop sig all makt. Tidigare hade Sverige styrts av olika stormän. Gustav Vasa gjorde även Sverige till ett arvrike. Detta innebär att man inte väljer kung längre utan den äldste sonen till kungen skulle ta över tronen. I Sverige har vi fortfarande arvrike.

  År 1520 dog Gustav Vasa.

  Källor:
  Alla tiders historiers Bas. (2008)
  http://www.ne.se/enkel/gustav-vasa
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_blodbad

  • cwasteson Said,

   mars 26, 2012@ 09:11      

   Oj, det har råkat bli fel dödsår på Gustav I. Vilket år var det som han dog?

 3. ebba Said,

  mars 12, 2012@ 11:47      

  Sveriges stormaktstid började när Gustav II Adolf blev kung år 1611 tills kung Karl XII dog år 1718. Det var mycket krig under stormaktstiden vilket ledde till dålig ekonomi och att många dog. Tack vare den stora exporten av koppar och järn klarade Sverige av de ekonomiska svårigheterna och att landet var otroligt organiserat bidrog också till att det klarade sig som stormakt. Krigen lönade sig och under mitten av 1600-talet blev Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Jämtland och Härjedalen svenskt.

  Drottning Kristina, dotter till Gustav II Adolf, föddes år 1626. Gustav II Adolf dog när Kristina var väldigt ung så fram tills hon blev myndig, år 1632, styrdes landet av en förmyndarregering. Kristina var väldigt duktig inom många områden. Då hon blivit uppfostrad som en kung lärde hon sig både att rida och hantera vapen men var också duktig inom dans och musik. Hon var även flerspråkig och religiöst intresserad. Eftersom hennes far hade varit ledare för protestanterna kom det som en chock när Kristina år 1654 abdikerade och flyttade till Rom för att bli katolik. Hon bodde i Rom till sin död år 1689.

  Alla tiders historia (2008) av Hans Almgren och Hans Albin Larsson.

  Den största anledningen till att Sverige bara var en stormakt i ungefär hundra år var att landet blev stort för snabbt och att landets resurser inte räckte till. Att landet hade en liten befolkning med tanke på sin storlek gjorde även att det var svårt att försvara landet från angrepp, trots att det nu hade blivit möjligt för rika bönder att få rusttjänst.

  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/stormaktstidens-sverige#

  • cwasteson Said,

   mars 26, 2012@ 09:14      

   Oj, det har visst blivit fel på vilket år hon blev myndig. Det kan inte ha varit när hennes pappa dog 1632, för då var hon för ung. När var det hon slapp förmyndarregering?


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet