Medeltiden

Månd 27/2: Läs och lär dig avsnittet i boken, s 14-17. Tips: ta fasta på det som känns som allmänbildning, viktiga årtal, begrepp, personer och händelser.

Här kommer några ex:

 • antiken (före medeltiden)
 • medeltiden: tidig medeltid, högmedeltid, senmedeltid
 • renässansen (efter medeltiden)
 • naturahushållning, in natura
 • feodalism, län, adel, vasaller, riddare
 • Bysans/det bysantinska riket och Konstantinopel,
 • islam, muslimer
 • katedraler, korståg
 • digerdöden
 • Osmanska riket
 • När är medeltiden i svensk historia och när kristnas Sverige?
 • eriksgata
 • frälse
 • Kalmarunionen
 • drottning Margareta
 • kartan som visar Norden vid slutet av medeltiden (var går gränserna i jämförelse med i dag?)

När du läst igenom avsnittet och känner att du har koll på läget, så sök material på SO-rummet:  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/allmant-om-medeltiden#

Skriv en kommentar här på bloggen där du berättar vad du tittat på (och länkar till det) och berätta vad du tyckte om materialet. Vad kunde man lära sig av det?

Ett tips är också att logga in på ne.se skola och söka bland filmerna på tema medeltiden.

Den här 7-minutersfilmen handlar till exempel om struthättor och annat unisexmode under medeltiden:  http://www.ne.se/media/film/1281

Den här 3-minutersfilmen handlar om det avancerade avloppssystemet i Visby och vad man kan hitta i en medeltida latrinkammare:  http://www.ne.se/media/film/884

Den här 25-minuter långa filmen handlar om ett fejkat kulturarv:  http://www.ne.se/ur/program/151745

Den här 29-minuter långa filmen handlar om att man kan lära mycket av historien genom att läsa dess litteratur, bland annat den engelska klassikern Canterbury Tales:  http://www.ne.se/ur/program/165021 och den kan du läsa mer om här:  http://hi1201.skolbloggen.se/2012/02/29/medeltida-bocker/.

Den mest samtida och därför kanske mest porträttlika avbildningen av Heliga Birgitta

Bild på Heliga Birgitta hämtad på Wikimedia Commons CC.

 

 

7 Comments

 1. hannah Said,

  februari 27, 2012@ 11:38      

  Digerdöden.

  Digerdöden, svarta döden eller stora döden som sjukdomen också kallas är den värsta pest epidemin i världshistorien. Digerdöden brast ut under 1300-talet i Europa och dödade ungefär en tredjedel av Europas befolkning. Pesten spreds från Svarta havet till Europa och smittades ofta genom loppor som hade sugit blod från råttor som var pest smittade, lopporna sög sedan blod hos människor och det var så folk insjuknade.

  Folk insjuknade väldigt snabbt det var en väldigt plågsam död. Redan efter några dagar dog folk. Läkare hade inget botemedel och på vissa ställen var digerdöden så aktiv att ställen lämnades helt öde. Detta skapade stor brist i arbetskraft vilket dock var givande för överlevarna då lönen höjdes. Godsägarna kunde dock inte anställa lika många och detta gjorde att jordbruket minskade samtidigt som matpriserna ökade.

  Många såg digerdöden som Guds straff för att människan hade syndat. Judarna blev utpekade som syndabockar och stora judeförföljelser påbörjades.

  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/digerdoden#

 2. ebba Said,

  februari 27, 2012@ 01:36      

  Korståg var mycket vanilga mellan 1096 och 1200-talet.
  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/korstagen

  Västeuropeiska kungar genomförde korståg till östra Medelhavsområdet för att erövra Palestina. Detta står i boken Alla tidershistoria.

  Ofta när man talar om korståg så syftar man på fälttågen för att ta över det Heliga landet, Jerusalem. För att delta i ett korståg fanns det vissa regler som riddarna var tvugna att följa.
  * De skulle avlägga ett löfte som de var tvugna att följa, då fick de ett kors fastsytt på sina kläder och var tvugna att resa till Jerusalem. Då blev de även kyrkans tjänare.
  * Man trodde att korståg förlät ens synder.
  * Om man dog blev man martyr, det vill säga blodsvittne.
  * Man var tvungen att betala resan själv. Både mat, utrustning o.s.v.
  * Kyrkan hade ansvar för deltagarnas ägodelar under tiden somd de var borta.
  * Korstågen var inte bara erövring, öterns kyrkor skulle även återlämnas.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Korst%C3%A5g

 3. Emely Said,

  februari 27, 2012@ 07:53      

  Jag läste om medeltiden i boken Alla tiders historia Bas. Jag valde att ta reda på mera information om Kalmarunionen.
  Kalmarunionen var en union mellan kungarikena Sverige, Norge och Danmark. Unionen bildades år 1937 vid ett möte i Kalmar. På detta mötet samlades de tre länderna för att kröna Erik av Pommern till kung. Han skulle alltså vara kung över unionerna. Det var drottning Margareta som valde att Erik skulle bli kung. När Erik blev krönt fortsatte Margareta styra över unionen. År 1412 dog Margareta och Erik tog över makten.

  Den tiden då Margareta och Erik regerade var de väldigt starka. De höjde skatterna och hade hård maktutövning, detta ledde till missnöje. Ett uppror bröt ut 1430. Det leddes av Engelbrekt. Upproret ledde till att Erik fick lämna tronen. Han efterträdes av den tyska forsten Kristoffer. Dock dog han 1448.

  Detta ledde till att Sverige och Danmark fick varsin kung. Det blev oklart vilken av kungarna som bestämde. Norge var på Danmarks sida men Sveriges kung vägrade ge sig.

  Efter många kungabyten i Sverige kröntes Gustav Vasa till kung, det sägs att Kalmarunionen upphörde då.

  Källor:
  Det fungerar inte att kopiera in hemsidorna jag tagit min information ifrån. Jag har använt mig av Wikipedia, larshammaren.se och Ts.skane.se

 4. Anton Said,

  mars 1, 2012@ 09:13      

  Medeltiden

  1. Var var riddare?
  Svar: Riddare kan menas med att man tillhör den förnämsta adeln men oftast menar man en adlig krigare som blivit utnämnd och dubbad till titeln riddare. en ung adelsman på medeltiden som skulle satsa på att bli riddare skulle först tjänstgöra som sven, sedan bli väpnare och tillslut när han bevisat sina färdigheter kunde bli riddare.
  Riddare skulle ha många bra egenskaper och vara ett moraliskt föredömme. Riddare var på den tiden en ståtlig krigare som tjänstgjorde sin konung.

  2. Vad var kalmar unionen?
  Svar: Kalmar unionen av tre nordiska länder: Danmark, Norge och Sverige. Den ledande rollen hade den svenska drottningen Margareta Valdemarsdotter som sedan blev ersatt av sin efterträdare Erik av Pommern. unionen bildades pågrund av maktstrider mellan de tre länderna.

  3. Vad var vikingar?
  Vikingar var sjöfarare från danmark, norge och sverige som är mest kända för sina långa handels affärer och krigståg som även kallades vikingatåg. vikingatiden sträckte sig ända från forntiden till medeltiden.

  4. Vad var digerdöden?
  Digerdöden var en stor epedemi under medeltiden och dödade ungefär vart tredje person i europa, sjukdomen spreds av råttor som sedan förde vidare till människan. Det fanns tre former av pesten: blodpest, böldpest och lungpest. de första sjukdoms tecknen tydde på stelhet och frusenhet som sedan utvecklades till brännande hetta. sedan växte en hård böld fram, oftast vid armhålan eller vid ljumsken. Svullnaderna blev svarta och fyllda med var och blod. Därefter uppstod svarta fläckar på huden på grund av inre blödningar.

  5. Vad var korståg?
  Korståg bestod av tempelriddare som blivit utnämnda utav ”gud”. med stridsropet ”gud vill det” tågade man igenom östra medelhavs området för att erövra palestina från araberna. Men dom återtog så småningom dessa områdena igen.

 5. ebba Said,

  mars 6, 2012@ 11:51      

  1. Från 500 – 1500, i Norden började den inte fören år 1000.
  2. Antiken.
  3. Från 500 f.Kr. – 500.
  4. Eftersom det var svårt att resa på den tiden så kunde inte kungen ha koll på hela landet själv. Därför gav kungen ut län till olika män som kunde förse honom med riddare. De som ägde länen fick sedan ta skatt från alla i sitt län.
  5. Digerdöden började i mitten på 1300-talet. Den kom till Europa med råttor från handelsfartyg. Råttorna hade loppor som sög blod och sedan spreds det till människorna. Pesten smittades främst via kläder och människor. Ungefär en tredjedel av Europa dog i pesten.
  6. Sverige, Norge, Danmark.
  7. Bild 1 – Romanskstil. De kyrkor som var byggda med romansk stil var väldigt grova och bastanta, de hade även rundade fönster och dörrar. Bild 2 – Gotiskstil. De gotiska kyrkorna var spetsigare och strävade uppåt, fönster och dörrar var också spetsigare.
  8. Kvinnor och män klädde sig väldigt lika, i samma former och färger. Man har sett det på bilder i kyrkor, läst det i berättelser och hört det i sånger. Man har även hittat kläder på lik som bevarats, t.ex. i isen, mossen och saltgruva.

 6. Hannah Said,

  mars 6, 2012@ 11:51      

  1. Mellan 500 e.Kr. till 1500 e.Kr. men i Norden började den så sent som 1000 e.kr.
  2&3. Antiken var innan medeltiden. Den varade mellan 500 f.Kr till 500 e.kr.
  4. Feodalsystemet var att kungar var överst han hade i sin tur adelsmän under sig, under adeln var riddare och sen under riddarna var bönderna.
  5. Digerdöden var en pest som kom på 1300-talet. Den smittades via loppor som hade varit på råttor. Lopporna gick sedan till människorna och människorna smittade varandra. Ungefär en tredjedel dog av digerdöden. Det var en plågsam död och man dog redan efter bara några dagar.
  6. I Kalmarunionen ingick Sverige, Danmark och Norge. Sverige hade även delar av Finland.
  7. Den vänstra bilden är romansk och den till höger är gotisk. Den romanska stilen är mer bestämd tycker jag. Rätt kompakt men även rymlig. Det har mer rundade kanter. Den gotiska stilen är högre och tjusigare. Den har mer spetsiga torn och strävar upp mot Gud och himlen.
  8. Under medeltiden var kvinnorna och männens kläder väldigt lika. Det handelade inte om du var man eller kvinna och vad man hade för kläder utan alla var rätt lika. Det enda som var mer skillnad var huvudbonaden hos kvinnorna. Kvinnorna hade också ofta en liten ”bulle” ungefär som om de var gravida, de såg fertila ut. Detta var väldigt populärt. Hur man vet hur kläderna ser ut är mycket från tavlor i kyrkan och även människor som man har hittat.

 7. Emely Said,

  mars 6, 2012@ 11:53      

  1. 500 talet efter kristus – 1500talet efter kristus men i norden började den senare (100frk)
  2. Antiken
  3. 500före kristus till 500efter kristus.
  4. Det var personer som var rangordnade vilka personer som var lägst och vilka som var högst.
  5. Digerdöden var en död som bröt ut väldigt snabbt. Döden spreds genom t.ex. kläder, råttor mm. Främst spreds den genom loppor eftersom lopporna suger blod och i blodet fanns sjukdomen dessa loppor satt sig sedan på djur och spreds vidare på människor. Väldigt många personer dog under digerdöden. Digerdöden gjorde att det fanns
  6. Sverige, Norge och Danmark.
  7. 1 – Romansk stabila byggnader rundade fönster. 2 – gotiskt byggdes väldigt högt eftersom de skulle peka upp emot gud.
  8. På medeltiden klädde sig kvinnor och män i likadana kläder. Kvinnor hade oftast slöjor och de skulle gärna se ut som att de var gravida (klänningarna stod utåt så att det såg ut som att de var gravida). De bar långa tygstycken som gick ner till marken. De bar även huvudbonader.
  Man vet detta eftersom man har hittat kläder från tex. Bockstensmannen. Man har även sett det på målningar i olika kyrkor.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet