Epokerna

Läs noga s 5 i boken Alla tiders historia Bas.

Vad är en epok? Vilka är epokerna och när brukar man dra tidsgränserna mellan dem? Lägg märke till att det ser olika ut i Sverige i jämförelse med övriga Europa.

Vad menas med förhistorisk tid respektive historisk tid?

Vad tror du att vår tid kommer att kallas i framtiden?

***

Läs inledningarna till de olika epokerna och plocka ut det viktigaste: s 6, 10 och 14!

1 Comment

 1. Anton Said,

  februari 3, 2012@ 12:45      

  Epok
  en epok är en tidsperiod som till exempel antiken, en avgränsad period.

  Tidsräkning
  hittade inget jag kunde skriva om det så direkt, ordet talar väl för sig själv

  Antiken
  antiken involverar främst grekland och romarriket då dom hade sina storhetstider mellan 500 år f.kr och 500 år e.kr.

  Medeltiden
  När jag tänker på medeltiden tänker jag riddare,krig, digerdöden, vetenskaplig utveckling, kalmar unionen, Christofer Columbus etc.
  Medeltiden varade från 500 e.kr tills 1500-talet,I norden började medeltiden 1000 e.kr.

  Nya tiden
  Under nya tiden hända där väldigt mycket som har bildat den värld vi har nu, under nya tiden utspela sig franska revulotionen, krigen mellan protestanterna och katolikerna (mest kända är väl 30 åriga kriget), Napoleon Bonaparte upptäcksfärder, industriella revulotionen etc.
  nya tiden började på 1500-talet.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet